Универсални горелки

Ekoenergia

 • чугунен корпус
 • чугунен шнек
 • чугунена горивна глава
 • мотор-редуктор
 • вентилатор
 • led-контролер на бг език
 • инструкция на бг език
 • херметичен бункер

Характеристики

Модел Ekoenergia e ново поколение универсална ретортна горелка предназначена за изгарянето на горива от 0-32 мм ( въглища , въглищен прах ,  дървесни пелети , слънчогледови пелети ,дървесен чипс и др . ) с влажност - 9% , пепеливост - 10 % , органично летливо съдържание - + 25 % . При употреба на горива с различни данни ,може да не се осигури нужната мощност или да се повреди горелката . Горелката е с 24 месеца гаранция при правилна експлоатация и профилактика .

Варианти

Модел Ekoenergia се предлага във варианти на мощност:

-   5 - 15 kw 

- 15 - 25 kw

- 25 - 35 kw

- 40 - 50 kw

-55 - 75 kw

Изходните мощностни характеристики са в пряка зависимост от изгаряните горива и техните характеристики .

Rondo

 • чугунен корпус
 • чугунен шнек
 • чугунена горивна глава
 • мотор-редуктор
 • вентилатор
 • led-контролер на бг език
 • инструкция на бг език
 • херметичен бункер

Характеристики

Модел RONDO e последно поколение универсална ретортна горелка с подобрен режим на обдухване и намалено слепване и шлакуване на пепелта. Предназначена за изгарянето на горива от 0-32 мм ( въглища , въглищен прах ,  дървесни пелети , слънчогледови пелети ,дървесен чипс и др . с: влажност - 9% , пепеливост - 10 % , органично летливо съдържание - + 25 %При употреба на горива с различни данни ,може да не се осигури нужната мощност или да се повреди горелката.Горелката е 24 месеца гаранция при правилна експлоатация и профилактика.

Варианти

Модел RONDO се предлага във варианти на мощност:

-         10 kw 

-         19 kw

- 15 - 25 kw

- 30 - 50 kw

Изходните мощностни характеристики са в пряка зависимост от изгаряните горива и техните характеристики .

APR

 • стоманен корпус
 • стоманен шнек
 • чугунена горивна глава
 • мотор-редуктор
 • вентилатор
 • led-контролер на бг език
 • инструкция на бг език
 • херметичен бункер

Характеристики

Модел APR e  универсална ретортна горелка e с улеснена работа при горива с висока пепеливост. Предназначена за изгарянето на горива от 0-32 мм ( въглища  ,  дървесни пелети , слънчогледови пелети ,дървесен чипс , костилки и др . с влажност - 9% , пепеливост - 10 % , органично летливо съдържание -

+25 % .При употреба на горива с различни данни ,може да не се осигури нужната мощност или да се повреди горелката.Горелката е 24 месеца гаранция при правилна експлоатация и профилактика.

Варианти

Модел APR се предлага във вариант на мощност:

- 15 - 25 kw

- 15 - 35 kw

Изходните мощностни характеристики са в пряка зависимост от изгаряните горива и техните характеристики .

АКТУАЛНА ЦЕНОВА ЛИСТА на тел. 0885103001